Roomflex

Roomflex merupakan pintu lipat yang effisien dan menarik

  • Roomflex tidak memerlukan sistem tambahan pada bagian bawahnya
  • Roomflex sangat flexibel dan dapat digunakan pada ruang utama ruang tambahan
  • Roomflex mampu direkomendasikan untuk digunakan pada beban 35kg dan 50kg
  • Produk ini dapat digunakan untuk rumah, villa bergaya minimalis
Categories: ,

Roomflex

Roomflex merupakan pintu lipat yang effisien dan menarik

Product Code Door Config. Max. Door Height Max. Door Weight Max. Door Width Door Thickness Application
RFK1 2 doors 3000mm 35kg 926mm 35-44mm Interior
RFK2 3 doors 3000mm 35kg 926mm 35-44mm Interior
RFK3 3 +1 doors 3000mm 35kg 926mm 35-44mm Interior
RF50K1 2 doors 3000mm 50kg 926mm 35-44mm Interior
RF50K2 3 doors 3000mm 50kg 926mm 35-44mm Interior
RF50K3 3 + 1 doors 3000mm 50kg 926mm 35-44mm Interior
RFK4 Swing door kit 3000mm 35kg/50kg 926mm 35-44mm Interior

Roomflex 35 Datasheet ( 461.88kb )

Roomflex 50 Datasheet LVL01 December 2016 ( 467.72kb )

Roomflex 35 Fitting Instructions ( 772.77kb )

Roomflex 50 Fitting Instructions ( 763.17kb )

Tanya Product

    captcha